مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی اندروید

دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 00:36
مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی اندروید
20
کار با Activity ها ، در برنامه نویسی اندروید
10
طراحی فایل های xml متناظر با Activity ها و ... (لایه گرافیکی Activity ها و ...)، در برنامه نویسی اندروید
9
تبدیل متغیرها و سایر تبدیل ها، در برنامه نویسی اندروید

21

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


نمایش عکس و کار با ImageView ، در برنامه نویسی اندروید
36
نمایش متن و کار با رشته ها (strings) و TextView ، در برنامه نویسی اندروید
7
ساخت دکمه (Button) ، در برنامه نویسی اندروید
11
ساخت لیست (فهرست) با ListView ، در برنامه نویسی اندروید
6
ساخت EditText، در برنامه نویسی اندروید
5
پخش موسیقی، در برنامه نویسی اندروید
3
نمایش انیمیشن، در برنامه نویسی اندروید
3
تغییر ویژگی های کلی برنامه اندروید
2
ذخیره اطلاعات با SharedPreferences ، در برنامه نویسی اندروید
10
پایگاه داده (SQLite Database)، در برنامه نویسی اندروید
20
تبادل اطلاعات بین برنامه اندروید و سرور اینترنتی (اینترنت)، در برنامه نویسی اندروید
8
نمایش یک صفحه اینترنتی یا کدهای HTML (کار با WebView) و ساخت لینک، در برنامه نویسی اندروید
2
حلقه ها (for و while و ...)، در برنامه نویسی اندروید
8
نمایش پیام به کاربر، در برنامه نویسی اندروید

10

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


ویژگی های صفحه نمایش و چرخش آن، در برنامه نویسی اندروید
4
به دست آوردن ویژگی های کلی برنامه اندروید، در برنامه نویسی اندروید
5
به دست آوردن ویژگی های گوشی کاربر، در برنامه نویسی اندروید
5
به اشتراک گذاری (share)، در برنامه نویسی اندروید
15
کار با فایل ها و فولدرها در حافظه خارجی (External Storage)، در برنامه نویسی اندروید
2
کار با پوشه های raw و assets ، در برنامه نویسی اندروید
12
عملیات های ریاضی در برنامه نویسی اندروید
3
کار با دوربین (camera) در برنامه نویسی اندروید
2
کار با action bar ، در برنامه نویسی اندروید
4
کار با کلاس ها (class) ، در برنامه نویسی اندروید
2
کار با package ها ، در برنامه نویسی اندروید
1
امنیت در برنامه نویسی اندروید
3
Thread ها در برنامه نویسی اندروید
9
سرویس ها (Service) در برنامه نویسی اندروید
9
تاریخ و زمان و تمامی موارد مرتبط با زمان (عملیات های زمان بندی شده و ...)، در برنامه نویسی اندروید
2
AsyncTask در برنامه نویسی اندروید
3
آرایه ها (Arrays)، در برنامه نویسی اندروید
6

لیست


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


آرایه ای (ArrayList)، در برنامه نویسی اندروید

3
رنگ ها (Colors)، در برنامه نویسی اندروید
11
کار با برنامه Eclipse (یا همان ADT Bundle)، در برنامه نویسی اندروید
10
خطاهای رایج در برنامه Eclipse و در برنامه نویسی اندروید
8
Fragment ها در برنامه نویسی اندروید
1
معرفی کتابخانه ها (Libraries)، در برنامه نویسی اندروید
3
ساخت ProgressDialog یا ProgressBar برای نمایش میزان پیشرفت اجرای یک سری عملیات، در برنامه نویسی اندروید
1
نسخه اندروید (Android version) و API level (نسخه API) ، در برنامه نویسی اندروید
2
لرزاندن گوشی (vibrate)، در برنامه نویسی اندروید
2
پروژه های اندروید Open Source کاربران کلیدستان
1
فروشگاه اندروید کلیدستان
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

Start Activity xml Variables ImageView TextView-Strings Button ListView EditText Music Animation Change Application Attributes SharedPreferences SQLite Database Internet WebView while-for Toast-Dialog-AlertDialog-Notification Screen Get Application Attributes Get Device Attributes Share File-Folder-External Storage assets-raw Mathematics Camera Action bar Class Package Security Thread Service Time-Date AsyncTask Array ArrayList Colors Eclipse-ADT Bundle Errors Fragment Libraries ProgressBar-ProgressDialog API-Android version Vibrate Open Sourse Kelidestan Search-Favorites-Menu Utilities
5
ساخت امکانات جانبی (جستجو، لیست علاقه مندی، لوگو، منو و ...) برای برنامه اندروید
29
مباحث عمومی در برنامه نویسی اندروید

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.